കോഴിക്കോട് : ഈ തീരം, മനോഹര തീരം..!

കോഴിക്കോട് : ഈ തീരം, മനോഹര തീരം..!

കോഴിക്കോട് : ഈ തീരം, മനോഹര തീരം..!

കോഴിക്കോട് : ഈ തീരം, മനോഹര തീരം..!

LogoTRans

തീരദേശ – ഗ്രാമതല – മത്സ്യമേഖല – സമുദായ വാർത്തകൾ

Published Posts

Apk tools

Developing applications for Android devices will need a specialized set of tools, Apk tools which are provided by the Android SDK.

6 Computer Science Skills To Highlight On Your Resume

A close look at the eminent computer science assignment help forums will help you understand that learning programming languages are necessary when pursuing a career in computer science. There are many different programming languages, and you must make it a priority...

കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

തീര ശോഷണ തോതും തീര ലഭ്യത തോതും തുല്യം ! തീര  ശോഷണത്തിനുള്ള പ്രതിവിധികളെ Hard vs Soft  എന്നു തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ. ഈ  രീതികളിൽ 'ബീച്ച് നരിഷ്മെന്റ്' , തീര  പരിപോഷണ   രീതി സോഫ്റ്റ് രീതികളുടെ കൂട്ടത്തിലും, എന്നാൽ ജിയോ  ട്യൂബ് നിർമ്മിതിയെ ഹാർഡ് രീതികളുടെ...

കടലാക്രമണം പ്രതിവിധികൾ : ജിയോ ട്യൂബ് ഫലപ്രദമോ ?

കടലാക്രമണം പ്രതിവിധികൾ : ജിയോ ട്യൂബ് ഫലപ്രദമോ ?

2019  ഒക്ടോബറിലെ എന്റെ കുറിപ്പാണ്‌  ഈ ബ്ലോഗിൽ .  മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലൂടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്യാം . ഇപ്പോൾ ഈ വെബ് പോർട്ടലിനായി ഇത്തരം മുൻ കുറിപ്പുകൾ , ലേഖനങ്ങൾ , ഫ്‌ബി പോസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ബ്ലോഗ് രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളു . ഉള്ളടക്കത്തോടൊപ്പം തന്നെ...

കടലാക്രമണം / തീര  ശോഷണം : സമീപനം , പരിഹാരങ്ങൾ

കടലാക്രമണം / തീര ശോഷണം : സമീപനം , പരിഹാരങ്ങൾ

തീര ശോഷണ തോതും തീര ലഭ്യത തോതും തുല്യം ! കടലാക്രമണം / തീര ശോഷണം ( Sea Erosion / Shoreline movement) ലോകവ്യാപകമായ ഒരു പ്രതിഭാസം ആണിന്ന്. ഇന്ത്യയിലും ഇത് രാജ്യവ്യാപകമായി ദൃശ്യമാണ് . ഇവയുടെ വ്യാപ്തി, തീരശോഷണ വാർഷിക തോത്, തീരശോഷണ പ്രദേശങ്ങൾ, സംസ്ഥാന തല താരതമ്മ്യം തുടങ്ങിയ...

തീരദേശ ജനപ്രതിനിധികൾ പഞ്ചായത്ത് , മുനിസിപ്പാലിറ്റി , കോർപറേഷൻ Video

തീരദേശ ജനപ്രതിനിധികൾ പഞ്ചായത്ത് , മുനിസിപ്പാലിറ്റി , കോർപറേഷൻ Video Album ഈ വീഡിയോ ആൽബത്തിലെ വിഡിയോകൾ ഫില്ലർ വീഡിയോകൾ ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം  യൂട്യൂബ് ഇൽ  നിന്നും അടുത്ത നാലെണ്ണം  ഫ്‌ബി പോസ്റ്റുകളിലെ വിഡിയോകൾ ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ...

തീരദേശ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ Published Posts

തീരദേശ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾPublished PostsLegal warning! അനുചിതം, അപകീർത്തികരം, വിദ്വെഷം പ്രചരിപ്പിക്കൽ, തുടങ്ങിയ കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ  യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദനീയം അല്ല. അഥവാ അത്തരം കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വായനക്കാർ...

തീരദേശ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ Posts

Legal warning! അനുചിതം, അപകീർത്തികരം, വിദ്വെഷം പ്രചരിപ്പിക്കൽ, തുടങ്ങിയ കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ  യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദനീയം അല്ല. അഥവാ അത്തരം കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വായനക്കാർ ഉടൻ  റിപ്പോർട്ട്...

സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമ ചർച്ചകളും ‘ നമ്മുടെ തീരം ‘ വെബ് പോർട്ടലും

സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമ ചർച്ചകളും ‘ നമ്മുടെ തീരം ‘ വെബ് പോർട്ടലും

ഈ ഫില്ലർ പോസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പല ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും  FB  , WhatsApp പോസ്റ്റുകൾ ചികഞ്ഞു. ചിലത്  തിരഞ്ഞെടുത്തു. വീണ്ടും ഇടാൻ ഉണ്ട്; ഇനിയും കണ്ടെത്തുവാനും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും അവ കണ്ടെത്തി, നല്ല കാതലായ പോസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ അതാതിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചികയുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസം പോലുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഒട്ടും തന്നെ  പോസ്റ്റുകൾ ഇല്ല! സ്‌കൂൾ അദ്ധ്യാപകർ, പ്രിൻസിപ്പൽമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളും നോക്കി. ചില പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ , അല്ലെങ്കിൽ വിഡിയോകൾ മാത്രം. തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയം , സ്‌കൂളുകൾ സംബന്ധമായ ഒരു വിഷയവും കാര്യമായ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല! അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് നൽകുക. നമുക്ക് അവ ചേർക്കാം. തത്ക്കാലം ഫില്ലർ ആയി ഈ പാരഗ്രാഫുകൾ ചേർക്കുന്നു. Lorum Ipsum പോലുള്ള ക , ച , ട , ത , പ പോലുള്ള ഫില്ലർ ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തരത്തിൽ info പാരഗ്രാഫുകൾ ചേർക്കാം എന്ന് കരുതി. അത്യാവശ്യം പോസ്റ്റുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലും സമയം ലാഭിക്കുവാനും ഈ പാരഗ്രാഫുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാം.

How a poor fishing hamlet in Kerala is finding it hard to cope with virtual classes…

How a poor fishing hamlet in Kerala is finding it hard to cope with virtual classes…

How a poor fishing hamlet in Kerala is finding it hard to cope with virtual classes... Manorama Online Article by: Ayyappan R JUNE 16, 2020 06:10 AM IST  The two-storeyed Poonthura Students' Union Library was the only common area where a television has been installed...

Apk tools

Developing applications for Android devices will need a specialized set of tools, Apk tools which are provided by the Android SDK.

6 Computer Science Skills To Highlight On Your Resume

A close look at the eminent computer science assignment help forums will help you understand that learning programming languages are necessary when pursuing a career in computer science. There are many different programming languages, and you must make it a priority...

കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

തീര ശോഷണ തോതും തീര ലഭ്യത തോതും തുല്യം ! തീര  ശോഷണത്തിനുള്ള പ്രതിവിധികളെ Hard vs Soft  എന്നു തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ. ഈ  രീതികളിൽ 'ബീച്ച് നരിഷ്മെന്റ്' , തീര  പരിപോഷണ   രീതി സോഫ്റ്റ് രീതികളുടെ കൂട്ടത്തിലും, എന്നാൽ ജിയോ  ട്യൂബ് നിർമ്മിതിയെ ഹാർഡ് രീതികളുടെ...

കടലാക്രമണം പ്രതിവിധികൾ : ജിയോ ട്യൂബ് ഫലപ്രദമോ ?

കടലാക്രമണം പ്രതിവിധികൾ : ജിയോ ട്യൂബ് ഫലപ്രദമോ ?

2019  ഒക്ടോബറിലെ എന്റെ കുറിപ്പാണ്‌  ഈ ബ്ലോഗിൽ .  മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലൂടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്യാം . ഇപ്പോൾ ഈ വെബ് പോർട്ടലിനായി ഇത്തരം മുൻ കുറിപ്പുകൾ , ലേഖനങ്ങൾ , ഫ്‌ബി പോസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ബ്ലോഗ് രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളു . ഉള്ളടക്കത്തോടൊപ്പം തന്നെ...

കടലാക്രമണം / തീര  ശോഷണം : സമീപനം , പരിഹാരങ്ങൾ

കടലാക്രമണം / തീര ശോഷണം : സമീപനം , പരിഹാരങ്ങൾ

തീര ശോഷണ തോതും തീര ലഭ്യത തോതും തുല്യം ! കടലാക്രമണം / തീര ശോഷണം ( Sea Erosion / Shoreline movement) ലോകവ്യാപകമായ ഒരു പ്രതിഭാസം ആണിന്ന്. ഇന്ത്യയിലും ഇത് രാജ്യവ്യാപകമായി ദൃശ്യമാണ് . ഇവയുടെ വ്യാപ്തി, തീരശോഷണ വാർഷിക തോത്, തീരശോഷണ പ്രദേശങ്ങൾ, സംസ്ഥാന തല താരതമ്മ്യം തുടങ്ങിയ...

തീരദേശ ജനപ്രതിനിധികൾ പഞ്ചായത്ത് , മുനിസിപ്പാലിറ്റി , കോർപറേഷൻ Video

തീരദേശ ജനപ്രതിനിധികൾ പഞ്ചായത്ത് , മുനിസിപ്പാലിറ്റി , കോർപറേഷൻ Video Album ഈ വീഡിയോ ആൽബത്തിലെ വിഡിയോകൾ ഫില്ലർ വീഡിയോകൾ ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം  യൂട്യൂബ് ഇൽ  നിന്നും അടുത്ത നാലെണ്ണം  ഫ്‌ബി പോസ്റ്റുകളിലെ വിഡിയോകൾ ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ...

തീരദേശ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ Published Posts

തീരദേശ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾPublished PostsLegal warning! അനുചിതം, അപകീർത്തികരം, വിദ്വെഷം പ്രചരിപ്പിക്കൽ, തുടങ്ങിയ കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ  യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദനീയം അല്ല. അഥവാ അത്തരം കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വായനക്കാർ...

തീരദേശ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ Posts

Legal warning! അനുചിതം, അപകീർത്തികരം, വിദ്വെഷം പ്രചരിപ്പിക്കൽ, തുടങ്ങിയ കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ  യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദനീയം അല്ല. അഥവാ അത്തരം കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വായനക്കാർ ഉടൻ  റിപ്പോർട്ട്...

സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമ ചർച്ചകളും ‘ നമ്മുടെ തീരം ‘ വെബ് പോർട്ടലും

സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമ ചർച്ചകളും ‘ നമ്മുടെ തീരം ‘ വെബ് പോർട്ടലും

ഈ ഫില്ലർ പോസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പല ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും  FB  , WhatsApp പോസ്റ്റുകൾ ചികഞ്ഞു. ചിലത്  തിരഞ്ഞെടുത്തു. വീണ്ടും ഇടാൻ ഉണ്ട്; ഇനിയും കണ്ടെത്തുവാനും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും അവ കണ്ടെത്തി, നല്ല കാതലായ പോസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ അതാതിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചികയുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസം പോലുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഒട്ടും തന്നെ  പോസ്റ്റുകൾ ഇല്ല! സ്‌കൂൾ അദ്ധ്യാപകർ, പ്രിൻസിപ്പൽമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളും നോക്കി. ചില പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ , അല്ലെങ്കിൽ വിഡിയോകൾ മാത്രം. തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയം , സ്‌കൂളുകൾ സംബന്ധമായ ഒരു വിഷയവും കാര്യമായ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല! അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് നൽകുക. നമുക്ക് അവ ചേർക്കാം. തത്ക്കാലം ഫില്ലർ ആയി ഈ പാരഗ്രാഫുകൾ ചേർക്കുന്നു. Lorum Ipsum പോലുള്ള ക , ച , ട , ത , പ പോലുള്ള ഫില്ലർ ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തരത്തിൽ info പാരഗ്രാഫുകൾ ചേർക്കാം എന്ന് കരുതി. അത്യാവശ്യം പോസ്റ്റുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലും സമയം ലാഭിക്കുവാനും ഈ പാരഗ്രാഫുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാം.

How a poor fishing hamlet in Kerala is finding it hard to cope with virtual classes…

How a poor fishing hamlet in Kerala is finding it hard to cope with virtual classes…

How a poor fishing hamlet in Kerala is finding it hard to cope with virtual classes... Manorama Online Article by: Ayyappan R JUNE 16, 2020 06:10 AM IST  The two-storeyed Poonthura Students' Union Library was the only common area where a television has been installed...

Apk tools

Developing applications for Android devices will need a specialized set of tools, Apk tools which are provided by the Android SDK.

6 Computer Science Skills To Highlight On Your Resume

A close look at the eminent computer science assignment help forums will help you understand that learning programming languages are necessary when pursuing a career in computer science. There are many different programming languages, and you must make it a priority...

കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ

തീര ശോഷണ തോതും തീര ലഭ്യത തോതും തുല്യം ! തീര  ശോഷണത്തിനുള്ള പ്രതിവിധികളെ Hard vs Soft  എന്നു തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊതുവെ. ഈ  രീതികളിൽ 'ബീച്ച് നരിഷ്മെന്റ്' , തീര  പരിപോഷണ   രീതി സോഫ്റ്റ് രീതികളുടെ കൂട്ടത്തിലും, എന്നാൽ ജിയോ  ട്യൂബ് നിർമ്മിതിയെ ഹാർഡ് രീതികളുടെ...

കടലാക്രമണം പ്രതിവിധികൾ : ജിയോ ട്യൂബ് ഫലപ്രദമോ ?

കടലാക്രമണം പ്രതിവിധികൾ : ജിയോ ട്യൂബ് ഫലപ്രദമോ ?

2019  ഒക്ടോബറിലെ എന്റെ കുറിപ്പാണ്‌  ഈ ബ്ലോഗിൽ .  മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലൂടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്യാം . ഇപ്പോൾ ഈ വെബ് പോർട്ടലിനായി ഇത്തരം മുൻ കുറിപ്പുകൾ , ലേഖനങ്ങൾ , ഫ്‌ബി പോസ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ ബ്ലോഗ് രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുവെന്നേയുള്ളു . ഉള്ളടക്കത്തോടൊപ്പം തന്നെ...

കടലാക്രമണം / തീര  ശോഷണം : സമീപനം , പരിഹാരങ്ങൾ

കടലാക്രമണം / തീര ശോഷണം : സമീപനം , പരിഹാരങ്ങൾ

തീര ശോഷണ തോതും തീര ലഭ്യത തോതും തുല്യം ! കടലാക്രമണം / തീര ശോഷണം ( Sea Erosion / Shoreline movement) ലോകവ്യാപകമായ ഒരു പ്രതിഭാസം ആണിന്ന്. ഇന്ത്യയിലും ഇത് രാജ്യവ്യാപകമായി ദൃശ്യമാണ് . ഇവയുടെ വ്യാപ്തി, തീരശോഷണ വാർഷിക തോത്, തീരശോഷണ പ്രദേശങ്ങൾ, സംസ്ഥാന തല താരതമ്മ്യം തുടങ്ങിയ...

തീരദേശ ജനപ്രതിനിധികൾ പഞ്ചായത്ത് , മുനിസിപ്പാലിറ്റി , കോർപറേഷൻ Video

തീരദേശ ജനപ്രതിനിധികൾ പഞ്ചായത്ത് , മുനിസിപ്പാലിറ്റി , കോർപറേഷൻ Video Album ഈ വീഡിയോ ആൽബത്തിലെ വിഡിയോകൾ ഫില്ലർ വീഡിയോകൾ ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം  യൂട്യൂബ് ഇൽ  നിന്നും അടുത്ത നാലെണ്ണം  ഫ്‌ബി പോസ്റ്റുകളിലെ വിഡിയോകൾ ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ...

തീരദേശ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ Published Posts

തീരദേശ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾPublished PostsLegal warning! അനുചിതം, അപകീർത്തികരം, വിദ്വെഷം പ്രചരിപ്പിക്കൽ, തുടങ്ങിയ കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ  യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദനീയം അല്ല. അഥവാ അത്തരം കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വായനക്കാർ...

തീരദേശ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ Posts

Legal warning! അനുചിതം, അപകീർത്തികരം, വിദ്വെഷം പ്രചരിപ്പിക്കൽ, തുടങ്ങിയ കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ  യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദനീയം അല്ല. അഥവാ അത്തരം കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വായനക്കാർ ഉടൻ  റിപ്പോർട്ട്...

സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമ ചർച്ചകളും ‘ നമ്മുടെ തീരം ‘ വെബ് പോർട്ടലും

സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമ ചർച്ചകളും ‘ നമ്മുടെ തീരം ‘ വെബ് പോർട്ടലും

ഈ ഫില്ലർ പോസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി പല ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും  FB  , WhatsApp പോസ്റ്റുകൾ ചികഞ്ഞു. ചിലത്  തിരഞ്ഞെടുത്തു. വീണ്ടും ഇടാൻ ഉണ്ട്; ഇനിയും കണ്ടെത്തുവാനും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും അവ കണ്ടെത്തി, നല്ല കാതലായ പോസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ അതാതിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചികയുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസം പോലുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഒട്ടും തന്നെ  പോസ്റ്റുകൾ ഇല്ല! സ്‌കൂൾ അദ്ധ്യാപകർ, പ്രിൻസിപ്പൽമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളും നോക്കി. ചില പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഫോട്ടോകൾ , അല്ലെങ്കിൽ വിഡിയോകൾ മാത്രം. തീരദേശ ഗ്രാമങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയം , സ്‌കൂളുകൾ സംബന്ധമായ ഒരു വിഷയവും കാര്യമായ ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല! അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് നൽകുക. നമുക്ക് അവ ചേർക്കാം. തത്ക്കാലം ഫില്ലർ ആയി ഈ പാരഗ്രാഫുകൾ ചേർക്കുന്നു. Lorum Ipsum പോലുള്ള ക , ച , ട , ത , പ പോലുള്ള ഫില്ലർ ചേർക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തരത്തിൽ info പാരഗ്രാഫുകൾ ചേർക്കാം എന്ന് കരുതി. അത്യാവശ്യം പോസ്റ്റുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലും സമയം ലാഭിക്കുവാനും ഈ പാരഗ്രാഫുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാം.

How a poor fishing hamlet in Kerala is finding it hard to cope with virtual classes…

How a poor fishing hamlet in Kerala is finding it hard to cope with virtual classes…

How a poor fishing hamlet in Kerala is finding it hard to cope with virtual classes... Manorama Online Article by: Ayyappan R JUNE 16, 2020 06:10 AM IST  The two-storeyed Poonthura Students' Union Library was the only common area where a television has been installed...

Legal warning!

അനുചിതം, അപകീർത്തികരം, വിദ്വെഷം പ്രചരിപ്പിക്കൽ, തുടങ്ങിയ കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ  യാതൊരു കാരണവശാലും അനുവദനീയം അല്ല. അഥവാ അത്തരം കമെന്റുകൾ/ പോസ്റ്റുകൾ / മീഡിയകൾ/ ഫയലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വായനക്കാർ ഉടൻ  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ( കമെന്റുകളിലെ Report option ക്ലിക് ചെയ്‌താൽ മതി. വസ്തുതാപരം എന്ന് ബോദ്ധ്യമായാൽ അത്തരം വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടും പോസ്റ്റുകളും comments കളും remove ചെയ്യുന്നതാണ്. പോസ്റ്റുകളുടെയും comments കളുടെയും മറ്റു upload ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോകൾ , വിഡിയോകൾ, ഫയലുകൾ ഇവയുടെയൊക്കെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം അവ ഇടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് തന്നെയാണ്!

The Administrator

0 Comments

Submit a Comment

0 Comments

Submit a Comment